Agile/Scrum

PHP

Laravel

Zend 3

Javascript

Jquery

Bootstrap

SASS

Rozwój produktu podzielony jest na trwające maksymalnie jeden miesiąc iteracje, zwane sprintami. Po każdym sprincie zespół powinien być w stanie dostarczyć działającą wersję produktu.

Klient na bieżąco zna postęp prac, może nadzorować budżet i planować kolejne działania. Dodatkowo – bez kosztowo wprowadza zmiany w projekcie.

Dzięki temu projekt zamieni się w produkt i klient będzie mógł z niego korzystać od razu po zakończeniu prac.

Klient którego projekt jest realizowany zasadami Scrum – jest szczęśliwy.

Laravel ma mnóstwo zalet, dzięki którym tworzenie aplikacji webowych staje się dużo prostsze i szybsze.

Cykl rozwoju Laravel jest szybki, dzięki czemu tworzenie aplikacji dla firm przebiega sprawnie.

Framework jest bogaty w funkcjonalności i pozwala stworzyć wysokiej jakości user experience.

Właściciele firm mogą zatem spodziewać się większego ROI, w związku z realizowanym projektem oraz oczekiwać rezultatów w krótszym czasie.

Każda firma posiada swój budżet. Laravel jest dostosowany pod rozwijanie biznesowych rozwiązań, które wpasują się w dowolny zakres finansowy.

Laravel jest wyposażony w systemy chroniące przed atakami XSS , CSRF oraz SQL , które stanowiły ponad 50% wszystkich ataków zarejestrowanych w roku 2018.

Zalety OUTSOURCINGu

Outsourcing IT nie przewiduje jeden standardowej umowy dla wszystkich klientów. Każda firma jest inna, ma odmienne potrzeby, zasoby, infrastrukturę komputerową. Stąd też na początku niezbędna jest analiza ewentualnego zakresu usług, a następnie jej weryfikacja pod kątem możliwości budżetowych klienta.

Zakres outsourcingu IT jest bardzo szeroki. Są to usługi obejmujące administrowanie siecią, programowanie, serwis sprzętu, aktualizację oprogramowania, kierowanie projektami, tworzenie stron internetowych i ich testowanie.

Stałe koszty. Podpisanie umowy zapewnia niezmienną cenę wszystkich ujętych w niej usług, niezależnie od okresowego zwiększenia ilości prac. Ułatwia to budżetowanie. Księgowi lubią faktury outsourcingowe, bo stanowią one koszt.

Dostęp do wiedzy i lepsze wykorzystanie zasobów. Stanowiska informatyczne są bardzo kosztochłonne. Wymagają szkoleń, czas kształcenia własnego pracownika dość długi. Trudno też zapewnić pełen pakiet usług w firmie.

CRM pozwala na przeprowadzanie kampanji marketingowych oraz informowania klientów o postępach wykonania usług/zleceń.

Elastyczna masowa lub pojedyncza wysyłka SMS.

Masowe połączenia głosowe. Opłata jest naliczana tylko za czas połączenia z klientem. Nie brany pod uwagę jest czas nawiązywania połączenia.

Najniższe ceny w kraju. Brak opłat obowiążkowych. Opłąta raz na miesąc.

Wszyskie usługi dostępne przez CRM są dopasowane do ustaw prawnych oraz polityki przetważania danych RODO.

Wygodne zażądzanie danymi klienta.

Ul. Aleja Warszawska 102
20-824, Lublin

biuro@itona.pl

576 831 177

NIP 7123385886

REGON 383159784

KRS 0000782852