Itona Wybór technologii

Wybór technologii

Przy realizacji projektu z wykorzystaniem metodyki Scrum ważne jest, aby dobrze dobrać technologie, które będą wykorzystywane do jego budowy.

Należy wziąć pod uwagę wymagania projektu, doświadczenie zespołu oraz dostępne narzędzia i rozwiązania.

Ważne, aby technologie były elastyczne i pozwalały na szybkie wprowadzanie zmian.

Itona Zbieranie wymagań

Zbieranie wymagań

Scrum zakłada, że wymagania są zmienne i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.

Dlatego ważne jest, aby na bieżąco zbierać i analizować wymagania od klienta lub użytkowników końcowych.

W tym celu najczęściej wykorzystuje się tzw. burze mózgów lub narady z użytkownikami.

Itona Tworzenie historii

Tworzenie historii

Po zebraniu wymagań należy je sformułować w postaci tzw. historii użytkownika (ang. user story).

Historia użytkownika to krótki opis funkcjonalności, która ma zostać dodana do systemu i jest skierowana do konkretnej grupy użytkowników.

Historie użytkownika są niezbędne do planowania i realizacji sprintu.

Itona Planowanie sprintu

Planowanie sprintu

Każdy projekt w metodologii Scrum dzielony jest na krótkie etapy zwane sprintami, które trwają zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

Podczas planowania sprintu, zespół dobiera historie użytkownika, które będzie realizować w danym okresie oraz ocenia ich wagę i trudność.

Wartość i trudność historii użytkownika są określane na podstawie tzw. punktów Fibonacciego.

Itona Realizacja sprintu

Realizacja sprintu

Podczas realizacji sprintu zespół pracuje nad wybranymi historiami użytkownika i wprowadza je do systemu.

Każdego dnia odbywa się krótka narada (tzw. daily standup),podczas której zespół informuje o postępach w realizacji zadań i ewentualnych problemach.

Po zakończeniu sprintu następuje ocena postępów i ewentualne korekty.

Itona Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

Podczas realizacji projektu ważne jest również odpowiednie zarządzanie zasobami i harmonogramem.

Scrum Master odpowiada za koordynację pracy zespołu i pomoc w rozwiązywaniu problemów, natomiast Product Owner odpowiada za priorytetyzację historii użytkownika i komunikację z klientem lub użytkownikami końcowymi.

Itona Demo i wydanie

Demo i wydanie

Po zakończeniu każdego sprintu następuje prezentacja nowych funkcjonalności (tzw. demo) dla klienta lub użytkowników końcowych.

Po zatwierdzeniu przez nich nowych rozwiązań następuje ich wdrożenie do produkcji (tzw. wydanie).

pattern-lines

Oferta

Oferujemy 3 rodzaje współpracy które pozwolą wybrać optymalne rozwiązanie

Waterfall

Stały koszt

Klient zapewnia zadanie techniczne lub projektujemy je razem.
Opracowujemy, testujemy i wdrażamy.
Wszystko, co nie jest zawarte w zleceniu, jest realizowane za dodatkową opłatą.

Scrum

Płatność za godzinę

Klient zapewnia podstawowe zadania i zmienia lub dodaje nowe rozwiązania podczas pracy.
Szacujemy czas do wytworzenia systemu o minimalnej koniecznej funkcjonalności.
Rejestrujemy godziny pracy i po zatwierdzeniu rozliczamy spędzony czas.

Bodyleasing

Dedykowany zespół

Klient dostaje swój zdalny dział IT.
Klient decyduję o liczbie pracowników i warunkach współpracy.
Całkowita kontrola procesu rozwoju.

Napisz do nas!

vertical-wave

Dane kontaktowe

Wypełnij formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin.

576 831 177
biuro@itona.pl
Aleja Warszawska 102, 20-824 Lublin